Opteam-blogi-paakuva-rekrytointi-Tuija-Autio.jpg

Hyvää tyyppiä ei rekrytoida sattumalta

27.6.2017    Aiheet: Rekrytointi, Henkilöarviointi, Työelämä, Blogi

Markkinat kasvavat ja kilpailu hyvistä tyypeistä on entistä kovempaa. Kokemuksesta voin todeta, että mitä sitoutuneempi johto on edustamansa yrityksen rekrytointeihin ja esimerkiksi työnantajamielikuvan rakentamiseen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen pitkällä aikavälillä, sitä varmemmin ja helpommin löydetään hyviä työnhakijoita ja lopulta se kuuluisa hyvä tyyppi. Sattumalta tähän ei päädytä, jos johdossa on ymmärretty onnistuneen rekrytoinnin edellytykset ja merkitys koko yrityksen menestymisen kannalta.

Johtakaa rekrytointia, jos haluatte tuloksia
pitkällä aikavälillä

Mielestäni yrityksille on yhä tärkeämpää rekrytointikumppania valitessa huomioida kumppanin mahdollisuudet ja resurssit pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Puhuisinkin mielelläni strategisesta rekrytointikumppanuudesta, jossa yhdessä johdon kanssa käydään läpi nykytila sekä tunnistetaan ja määritellään, mitä osaamista yritys lähivuosina tarvitsee päästäkseen tavoitteisiinsa. Ennakoiva suunnittelu rekrytoinnissa voidaan kokea haastavaksi, johtuen esimerkiksi juuri markkinatilanteiden vaihtelusta, mutta huolellinen valmistautuminen tulevaan varmistaa toisaalta myös mahdollisuudet pärjätä kilpailussa hyvistä tyypeistä.

Hyvät tyypit tulevat luoksenne, kun yrityksenne asiat ovat kunnossa

Hyvän tyypin määritelmä vaihtelee tehtävän ja yrityksen mukaan, mutta tiivistetysti huippuhakijassa yhdistyvät sekä tehtävään vaadittava osaaminen, kompetenssi ja motivaatio, että oikeanlainen palo työskennellä yrityksessä. Voidaan ajatella, että hyvä työpaikka myy itse itsensä, mutta nykyään tämä ei enää riitä. Hyvät tyypit haluavat kuulla usein esimerkiksi rekrytoivan esimiehen suusta, miksi juuri tämä yritys ja organisaatio voi olla hänen seuraava työpaikkansa. Yrityksen rekrytointimarkkinoinnin pitää perustua faktoihin, sillä hakijat kyllä selvittävät, millainen organisaatiokulttuuri yrityksessä oikeasti on. Hyvä työilmapiiri heijastuu aina positiivisesti myös rekrytointipuolella. Hyviä työnhakijoita on helppo saada, kun maine alalla on kunnossa tai vielä parempi: sinua suositellaan.

Nostokuva-blogi-Opteam-rekrytoidaan-yhdessa-hyva-tyyppi.jpg

Valitkaa rekrytointikumppani, joka vapauttaa ja sitouttaa teidät oikeissa kohdin rekrytointiprosessia

Bisneksen ja asiakkaan näkökulmasta rekrytointipalveluja tarjoava yhteistyökumppani nähdään usein rekrytointiprosessin tehostajana ja resurssien vapauttajana. Hyvä rekrytointikumppani toimii kuitenkin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja esimerkiksi itse pidän erittäin tärkeänä mahdollisuutta olla yhteydessä rekrytoivaan esimieheen, ymmärtääkseni vieläkin paremmin, millaista osaamista haetaan, millaiseen tiimiin ja millä edellytyksillä.

Haluan toimia tukena ja sparraajana, ulkopuolisena haastajana, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta tunnistamaan ne potentiaaliset hakijat, joilta löytyy sekä tehtävään vaadittua osaamista, että organisaatioon sopivaa energiaa ja persoonaa. Minun pitää myös ymmärtää asiakkaani liiketoimintaa ja toimialavaatimuksia, sekä yrityksen suuntaa ja visiota tarjotakseni hakijalle mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan yrityksestä ja löytääkseni yrityksen tavoitteisiin nähden sopivan henkilön.

Rekrytointi ei itsessään ole monimutkaista, mutta monen mutkan kautta siitä voi sellaista tulla. Asiantunteva rekrytointikumppani huolehtii, että yritys on sitoutunut avoimeen ja aidosti hakijasta välittävään rekrytointiin, jolloin hyviä tyyppejä ei ole enää vaikea löytää.

-- --

TUTUSTU REKRYTOINTIPALVELUIHIMME

TUTUSTU PSYKOLOGITOIMISTO CRESCON PALVELUIHIN

 

Psykologitoimisto Cresco on Opteamin tytäryhtiö ja osa
Barona Group -yritysyhteisöä.

 

Tuija Autio

Tuija Autio

tuija.autio@opteam.fi

Seniorirekrytointikonsultti

Näytä kaikki kirjoitukset »


Tilaa blogikirjoitukset