vuokratyö

Kun vakityö pettää, vuokratyö tarjoaa turvaverkon

21.6.2017    Aiheet: Työelämä, Blogi, Henkilöstövuokraus

Koko työelämä sellaisena kuin sen tunnemme muuttuu. Kaikille alkaa olla myös selvää, että perinteiset työt ja työsuhteet ovat murroksessa:

Jatkanko vielä? Tuskin on tarpeen. Raportteja tilanteesta ja visioita tulevasta on kasoittain erilaisten hautomojen, viranomaisten ja tutkijoiden tekeminä ja teettäminä.

Tilanneanalyysien ja visioiden lisäksi niissä käydään myös läpi vallitsevan tilanteen syitä ja niitähän riittää:

 • globalisaatio
 • digitalisaatio
 • robotisaatio

Nämä ”aatiot” johtavat vuorostaan:

 • vakituisten työsuhteiden stagnaatioon
 • avoimista työpaikoista kilpailemisen kumulaatioon
 • työntekijöiden ja -hakijoiden vaihtelevaan motivaatioon
 • työmarkkinajärjestöjen agitaatioon
 • laskevaan työstä maksettavaan kompensaatioon
 • työmarkkinoilla jylläävään disinformaatioon

Työntekijä sortuu helposti hyperventilaatioon, miettiessään omaa rooliaan työmarkkinoilla. 

Vaikka noin 80 % työsuhteista on vielä vakituisia palkkatyösuhteita, muutostahti kohti epätyypillisiä työsuhteita kiihtyy. Tällaisia työsuhteita ovat muun muassa itsensä työllistäjä, määräaikainen työsuhde ja osa-aikainen työsuhde.

Koska yritysten epätietoisuus omasta taloudellisesta kehityksestä on enemminkin jatkuvaa kuin väliaikaista, tällaiset vapaammat työsuhteet kiinnostavat yrityksiä yhä enemmän. Näin vältytään pidemmältä sitoutumiselta, joka sekä yrityksen että työntekijän näkökulmasta on riski.

Muutossuunta on selvä, ainoastaan sen nopeudesta ei vielä ole varmuutta.

Itsensä työllistäminen ja omien etuuksien varmistaminen on monelle hankalaa

Työntekijöiltä vaaditaan nyt aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja yrittäjähenkeä, jotta he voivat varmistaa oman työllistymisensä. Eikä tämä ainoastaan koske palvelualoja tai it-alaa. Nyt myös asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt yhä useammin löytävät itselleen työtilaisuuksia ammatinharjoittajina ja freelancerina projektitöistä.

Monet kokevat tämän joustavana mahdollisuutena tehdä juuri sitä mitä tahtovat juuri silloin kun tahtovat. Sen lisäksi työympäristöt ja tehtävät saattavat muuttua jatkuvasti, joka jo itsessään tuo vaihtelevuutta ja motivaatiota työhön.

Toisia tämän tyyppinen vapaus ja vastuu ahdistaa. He kutsuvat osa-aikatyötä keikkatyöksi tai silpputyöksi, jotka jo sanoina ovat täynnä arvolatausta. Työ loppuu, toimeentulo on epätasaista, epävarmuus on aina läsnä. Näistä tunteista kertovat mm. Sitran teettämään tutkimukseen: "Ihanaa, kamalaa ja siltä väliltä. Työelämä muuttuu – miltä se tuntuu" haastattelemat muotoilualan tekijät.

Tämän lisäksi pitäisi vielä osata varmistaa, että omat sosiaaliedut kuten työeläkevakuutukset, työttömyysvakuutusmaksut, sairausvakuutus- ja tapaturmamaksut ja työterveyshuolto ovat hoidossa.

Oman osaamisen myyminen koetaan myös hankalaksi. Miten varmistaa, että uusia työmahdollisuuksia löytyy? Mielellään nopeasti, ketjutettuna peräkkäin. Miten paljon työtä uusien työtilaisuuksien hankkiminen vaatii? Olisiko kuitenkin varmempaa olla työttömyyspäivärahalla, niin kauan kuin mahdollista?

Vuokratyössä yhdistyy kaikki itsensä työllistäjän edut, mutta eivät sen vaatimukset ja velvollisuudet

Työelämämurros on ollut niin nopea, että mm. itsensä työllistäjien, freelancereiden ja ammatinharjoittajien työlainsäädäntö ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat jääneet jälkeen. Ne kehitettiin alun perin tilanteeseen, jossa ihminen oli joko täystyöllistetty tai täystyötön, eikä mitään siltä väliltä.

Vaikka poliitikot ja viranomaiset mielellään patistavat ihmisiä aktiivisemmiksi, yrittäjähenkisemmiksi työnhakijoiksi ja -tekijöiksi, aivan mutkatonta se ei ole yksilön näkökulmasta. Lopputuloksena voi olla, että ammatinharjoittaja kyllä hoitaa kaikki omat velvollisuutensa verotuksen ja muiden maksujen muodossa, mutta hänelle ei suoda kaikkia palkansaajan nauttimia sosiaalietuuksia, koska työlainsäädäntö ei tunnusta hänen tekemäänsä työn muotoa.

Tässä tavoitteiden ja tarpeiden ristitulessa vuokratyö näyttäytyy mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.

AUKTORISOITU HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS HUOLEHTII VUOKRATYÖNTEKIJÄN OIKEUKSISTA

Vuokratyössä yhdistyy mahdollisuus nopeasti ja helposti löytää työtilaisuuksia samalla kuin auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat työntekijän puolesta työnantajan velvollisuudet.

Moni ei esimerkiksi tiedä sitä, että auktorisoitujen henkilöstöpalveluyritysten vuokratyösuhteessa olevat työntekijät

 • nauttivat lakisääteistä työterveyshuoltoa parempaa työterveyshuoltoa ja ovat oikeutettuja sairausajan palkkaan.
 • ovat oikeutettuja palkalliseen vuosilomaan kun työntekijällä on useita määräaikaisia työsuhteita peräkkäin.
 • voivat ketjuttaa työtilaisuudet ja luoda itselleen kokopäiväisen työn, mikäli niin haluavat. Tai sopia sellaisen työmäärän itselleen, joka heille sopii. Näin työntekijä välttyy käyttämästä aikaa työnhakuun.
 • eivät maksa vuokrauksesta tai rekrytoinnista henkilöstöpalveluyrityksille.

VALINNAN VAPAUS ILMAN YRITTÄJÄN RISKEJÄ

Jos haluamme, että työn murros ei aiheuta yhä enemmän työttömyyttä, vaan että mahdollisimman moni suomalainen työllistyy, vuokratyön edut ovat kiistattomat. Vanhasta teollisen palkkatyöyhteiskunnan asenteesta on päästettävä irti ja tuettava ja kannustettava ihmisiä työllistymään.

Vuokratyössä yhdistyy itsensä työllistäjän ja vakituisen palkkatyön parhaat puolet – valinnan vapaus ja yrittäjähenkisyys, ja toisaalta turvallinen, varma toimeentulo. Epätyypillisestä työsuhteesta tuleekin suuri mahdollisuus vuokratyön avulla, koska henkilöstöpalveluyritykset ovat rakentaneet työntekijöilleen turvaverkon, jonka silmukoista ei tipu läpi.

Tanja Backmanin sanoin, kun hän kertoi omasta vuokratyösuhteestaan Talouselämässä toukokuussa 2017:  ”Olen periaatteessa kuin yrittäjä, mutta ilman mitään riskiä. Toki työt pitää tehdä hyvin, jotta keikkaa löytyy.”

Minna Vanhala-Harmanen nimitettiin Baronan uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2018. Jatkossa voit lukea Minnan ajatuksia työelämästä Baronan blogista.

LUE MINNAN UUSIN BLOGI BARONAN BLOGISTA

Minna Vanhala-Harmanen

Minna Vanhala-Harmanen

minna.vanhala-harmanen@opteam.fi

Toimitusjohtaja, Opteam
puh. 040 0511 786

Näytä kaikki kirjoitukset »


Tilaa blogikirjoitukset