Kuudessa viikossa 50 palvelun ammattilaista Hotelli Torni Tampereeseen

27.4.2015    Aiheet: Ajankohtaista

Kun hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää maaliskuussa 2014 rupesi miettimään miten hän saman vuoden lokakuussa avattavaan uuteen Solo Sokos Hotel Torni Tampereeseen rekrytoisi 50 alan huippuammattilaista, hän lähestyi muutamaa henkilöstöpalvelualan yritystä.

”Hain yritystä, joka voisi avustaa meitä uuden hotellin henkilökuntamme rekrytointiprosessissa ja joka ymmärtäisi kuinka tärkeää oli löytää oikeat ihmiset meidän aivan uudenlaiselle, yksilölliselle hotellikonseptillemme”, Kankaanpää sanoo. ”Tarjousten ja tapaamisten perusteella valitsimme Opteamin kumppaniksemme, koska heidän tarjouskokonaisuutensa oli vakuuttavin.”

Tampereen keskustassa sijaitseva 88 metrinen Torni Tampere muodostuu tornimaisesta uudisosasta sekä noin sataneljäkymmentä vuotta vanhasta veturitallista ja siihen liittyvästä vesitornista. Jo rakennusvaiheessa oli selvää, että hotellista luodaan aivan uudenlainen palvelukokemus, jossa asiakas toiveineen ja tarpeineen on keskiössä.

Tarkat hakukriteerit toivat yli 700 hakemusta Suomen joka kolkasta

Tärkeä osa rekrytoinnin prosessia on asettaa selkeät tavoitteet sekä laatia tarkat kriteerit haettaville henkilöille. Solo Sokos Hotel Torni Tampereen tavoite on tarjota huippupalvelua yksilöllisissä ja innovatiivisissa puitteissa. Siksi asiakaslähtöinen palveluasenne asetettiin uuden henkilökunnan tärkeimmäksi hakukriteeriksi. Hakijoiden kokemus oli hakukriteereistä vasta toisella sijalla.

”Rekrytoitavien henkilöiden kriteerien määrittelyyn kannattaa käyttää aikaa.
Opteamin kanssa tekemämme etukäteismäärittely auttoi meitä houkuttelemaan ja löytämään ne ihmiset, joille asiakaspalvelu on veressä”, Kankaanpää huomauttaa.

Kiinnostus hotellia kohtaan yhdistettynä Opteamin laajaan osaajarekisteriin ja kattavaan hakukanavaosaamiseen kantoi tulosta. Opteamille tulvi hakemuksia, kaiken kaikkiaan yli 700 kpl. Näistä Opteam seuloi parhaat ehdokkaat tarkistamalla referenssit ja karsintahaastatteluin. Rekrytointiprosessiin kuului myös arviointi. Soveltuvimpien henkilöiden hakemukset lähetettiin Torni Tampereen johdolle vieläkin tarkempaa karsintaa varten, jonka tuloksena saatiin päätös haastateltavista henkilöistä.

Rekrytointipäätösten tueksi hyödynsimme työntekijätasolla CEB SHL:n CCSQ asiakaspalvelutyylikyselyä ja palvelupäällikkötasolla toimme prosessiin lisätietoa psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla.

Vajaassa kuudessa viikossa hakuajan päättymisen jälkeen valittavat henkilöt olivat tiedossa.

”Henkilökunnan palveluasenne on A ja O hotellibisneksessä”

Nyt hotellin avaamisesta on kulunut puoli vuotta ja asiakasmäärät ovat ylittäneet kaikki odotukset. Vaikka taloudellinen tilanne on vaikea, Tampereen Tornissa ei taantumasta ole tietoakaan ja paikallisetkin ovat ottaneet hotellin ravintolat omikseen.

Hotellibisneksessä sosiaaliset mediat ja erilaiset matkustusportaalit, kuten TripAdvisor ja Hotels.com ovat ihmisille tärkeitä kanavia heidän suunnitellessaan matkoja. Ja hotelleille on elintärkeää, että näiden kautta saadut kommentit ovat positiivisia. Torni Tampereen tapauksessa ei ole ollut syytä olla huolissaan. Hotellin johtaja Kankaanpää kertoo, että suurimmassa osassa matkustajien antamista kommenteista kehutaan hyvää asiakaspalvelua ja suositellaan hotellia.

Hotelli on runsaan asiakasmäärän takia itse palkannut lisää henkilökuntaa ja myös hyödyntänyt Opteamin rekrytointipalveluja, koska johto haluaa varmistaa, että asiakaspalvelu pysyy korkealla tasolla. Ruuhkahuippujen aikana käytetään myös Opteamin vuokratyövoimaa.

”Hotellin menestyksen kannalta henkilökunta on aivan keskiössä. Onnistuimme löytämään oikeita ihmisiä oikeaan paikkaan Opteamin avulla. Hakuprosessin kattavuus ja sujuvuus ja Opteamin tapa ottaa vastuuta prosessista on osoittanut, että valitsimme oikean rekrytointikumppanin.”