kuva-luova-paakuva-blogi-kooste-aamu-kattojen-ylla.jpg

Luova ammattilainen esimiehenä, työtoverina ja alaisena | kooste ProCom-aamusta 12.9.

14.9.2017    Aiheet: Ajankohtaista, Luova

Puhuttaessa luovasta alasta ja ammattilaisista, päädytään aina pohtimaan luovuuden määritelmää melko laajasti. Monet meistä haluavat nähdä itsessä ja toisissa luovuutta, ilman tarkkoja reunaehtoja. Toisaalta monella meistä on tietty mielikuva siitä, millä aloilla nämä niin kutsutut luovat ammattilaiset työskentelevät ja erityisesti, millaisia mielikuvia muun muassa heidän työskentelytyyliinsä ja johtamiseen liittyy.

Opteam Luova webinaari Oma väki, verkosto vai iloinen yhdistelmä

Opteam Luovan asiakkuusjohtaja Elina Yrjölä lähestyy aihetta viestinnän ammattilaisten järjestön ProComin aamiaistilaisuudessa käytännönläheisesti, omalta työuralta saatujen kokemusten kautta. Yrjölä on toiminut pitkään mm. media-alalla ja ollut sekä johtajan että johdettavan asemassa. Onko luovan alan työntekijöiden arki jotenkin erilaista kuin muiden alojen työntekijöiden arki? Yrjölän mukaan ei. On silti hyvä tiedostaa luovan alan ihmisenä, mitkä ovat alalle leimallisia, vähemmän mairittelevia piirteitä.

LUOVAT PROSESSIT JA RAKENTEET EIVÄT OLE MIKÄÄN MÖRKÖ

Yksi harhaluulo on se, että luova työ ja tekijät eivät muka kaipaisi prosesseja tekemiseensä. Yrjölän mukaan asia on melkein päinvastoin: ”Prosessit ja rakenteet ovat luovan työntekijän suoja.”

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoista koostuvassa yleisössä syntyy vilkasta keskustelua siitä, miten myös luovan alan työntekijät hyötyvät siitä, että tekemiselle on olemassa jonkinlaiset raamit. Prosessit edesauttavat luovaa tekijää johtamaan paremmin sekä omaa että muiden tekemistä. Puhuttaessa varsinaisesta luovasta prosessista Yrjölä kuitenkin näkee, että siitä ei saa tulla itseisarvoa. Luovuuden nimissä voidaan jäädä veivaamaan jotain juttua turhaan pitkään, kun asiakas odottaa jo lopputulosta.

 

RAAKA REHELLISYYS ITSEÄ JA MUITA KOHTAA – MYÖS ESIMIESTYÖSSÄ

Yrjölä nostaa esiin mielenkiintoisia väittämiä, kuten

  • kun autenttisuudesta tulee narsismia
  • kun luovuuden kunnioittamisesta tulee mielivaltaa tai
  • kun lahjakkuuden tunnistamisesta voi tulla itseään toteuttava ennuste.

”Tietynlainen raaka rehellisyys on tarpeen tunnistettaessa työyhteisössä sekä omia että muiden vahvuuksia ja heikkouksia. Mitä paremmin ymmärrämme tiimissä omaa ja muiden käytöstämme, sitä paremmin myös tiimimme pääsee yhteisiin tavoitteisiin”, Yrjölä linjaa.

Yrjölän mukaan esimieheltä vaatii paljon tunnistaa myös omat kipupisteensä, jotta toisten huomioiminen ei jää puolitiehen. Erityisen mielellään esimiehet pitäytyvät itselleen helposti aukeavan luovan lahjakkuuden vaalimisessa, vaikka talenttia kannattaisi vaalia koko tiimissä, myös oman mukavuusalueen ulkopuolella. Luova ammattilainen ei välttämättä ole aina se helpoimmin lähestyttävä tai joukosta erottuvin.

EI ERIVAPAUKSIA LUOVILLE TEKIJÖILLE

Ajatus, että toiset nyt ovat luovempia kuin toiset, ei myöskään täysin pidä paikkaansa. Yrjölän mukaan myös insinöörit ovat luovia, mutta työyhteisöissä mielellään tyydytään toistamaan tietynlaisia roolituksia. Samalla luovuuden olemassaololla voidaan Yrjölän mukaan myös helposti selitellä sitä, miksi toiset voivat toimia eri tavalla kuin toiset. Aikaansaavilta, luovilta henkilöiltä voidaan sallia tietyt ylilyönnit – myös esimiehinä, missä takarivin taaveilta ei.  Onko tämä oikein, on Yrjölänkin mukaan kyseenalaista. Luovuuden varjolla ei voi käyttäytyä miten vaan.

twitternostokuva-luova-kooste-tilaisuus-aamu-kattojen-ylla.jpg

LUOVUUDEN MITTAAMISESTA ARMOLLISEEN TOISTEN HUOMIOIMISEEN

”Luovuuden mystifiointi, jossa ajatellaan, että luovuutta ei voi mitata, johtaa siihen, että kaikki arviointi on mielivaltaista”, Yrjölä muistuttaa.

Yleisöstä todetaan, että niin sanotut perinteiset mittarit eivät kuitenkaan aina sovellu luovan työn arviointiin. Yrjölä on tästä samaa mieltä. On tärkeää kysyä, arvostetaanko meillä esimerkiksi luovassa tiimissä oikeita asioita? Annetaanko perustekemiselle arvoa, vai pelkästään niille todella luoville tuloksille? Perustekeminen ei välttämättä aiheuta väristyksiä, mutta voi silti pitää yllä varsin toimivaa asiakassuhdetta.

Elina Yrjölä itse on nähnyt luovana ammattilaisena sekä erityisen hienoja, että vähemmän hohdokkaita hetkiä niin osana työyhteisöä kuin esimerkiksi yrittäjän silmin.  Elinan mukaan kaikki lähtee itsetuntemuksesta ja muiden erilaisuuden hyväksymisestä, toimialasta ja tehtävistä riippumatta.

”Armollisuus ja rehellisyys itseä ja muita kohtaan”, hän tiivistää oman reseptinsä työelämässä toimimiseen myös luovalla alalla.


Opteam Luova oli mukana ProComin Aamu kattojen yllä-tilaisuudessa 12.9. aiheella:
"Luova ammattilainen esimiehenä, työtoverina ja alaisena". ProCom on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö.

Lue myös Elina Yrjölän blogikirjoitus ProComin Viestijät-sivustolla: 

ERILAISUUS ON RASKASTA

TILAA OPTEAM LUOVAN UUTISKIRJE

Tilaa blogikirjoitukset

 

muutosturva