Työnhakuvalmennus auttaa sekä yksilöä että yhteiskuntaa /// muutosturva

20.12.2016    Aiheet: Työelämä, Uudelleensijoittuminen, Blogi, Muutos, Outplacement, Muutosturva

Muutosturvan tuoma oikeus työllistymistä tukevaan valmennukseen tulee voimaan vuodenvaihteessa. Tämä on sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta mainio muutos: tutkimusten mukaan työnhakuvalmennus on kannattava investointi.

Muutosturva ja työllistymistä edistävän valmennuksen järjestäminen ovat tulossa pian osaksi yritysten velvollisuutta huolehtia irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä. Useat suomalalaiset vastuulliset yritykset ovat tarjonneet jo vuosikausia yt-prosessin valmisteluvaiheessa työntekijöiden edustajille vaihtoehtoa, jossa rahan sijaan annetaan mieluummin työnhakuvalmennusta, koska näillä valmennuksilla saadaan tuuletettua ajattelua uuden työn mahdollisuuksista ja ne ohjaavat henkilöä tehokkaasti kohti uutta työtä.  

Nämä yritykset, jotka ovat valmennuksia tarjonneet, ovat saaneet hyviä tuloksia aikaan mm. yksilön uuden ratkaisun löytymisen kannalta sekä työnantajakuvan ja hallitun työkykyriskin yllättävien kulujen osalta. Yritykset ovat myös saaneet suunnattua jatkavan henkilöstön tahtotilan tulevaisuuden tekemiseen, kun irtisanottujen tulevasta työllistymisestä on huolehdittu vastuullisesti, eikä huoli irtisanotuista ole päällimmäisenä jatkavalla henkilöstöllä.  

Työnhakuvalmennuksen kautta kohti uusia työmahdollisuuksia 

Opteamin tavoite on aina ollut pitää suomalaiset työelämässä mukana. Olemme jo vuosia aktiivisesti toimineet vastuullisten yritysten kanssa ja vuosittain työnhakuvalmentaneet vähintään tuhat henkilöä usealta eri toimialalta. Monesti taustalla on ollut pitkiä työuria omalla toimialalla, johon on jo nuorena tultu kesätöihin ja johon on kiinnitytty vahvasti.

Päivittäinen yhteys työelämään, työntekemisen muuttuvat muodot ja luovien ratkaisujen toteuttaminen ovat murroksessa työelämässä ja vaativat jatkuvaa reagointia. Tähän yksityiset henkilöstöpalvelua tarjoavat yritykset pystyvät tutkitusti paremmin kuin julkinen sektori kiinnitettyään työnhakuvalmentajat työnhakijoille henkilökohtaisiksi valmentajiksi. Uudet työn tekemisen muodot ja innovatiivinen työelämän uudistaminen ovat jo tällä! 

80 % irtisanotuista löytää uuden ratkaisun hyvin hoidetun valmennusprosessin avulla 

Opteamin yksilöllisten työnhakuvalmennusten jälkeen uuteen työhön on sijoittunut 80 % valmennuksen käyneistä, 15 % on löytänyt ratkaisun opiskelun tai yrittäjyyden kautta, loput 5 % ovat valinneet vaihtoehdokseen ansiosidonnaisen.

Hyviin tuloksiin vaikuttaa ehdottomasti henkilön oma motivaatio lähteä rohkeasti mukaan valmennukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Työnhakuvalmennuksissamme autetaan löytämään työmarkkinoilla tarjolla olevia mahdollisuuksia, opitaan uutta työnhakutaitojen osalta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa mm. piilotyöpaikkojen singnaalien tunnistamisessa sekä mietitään yhdessä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä ja valintoja. Valmennettava joutuu pohtimaan valintojaan esimerkiksi palkkauksen, toimialan vaihdon ja omien taitojen tarjoamisessa vaikkapa pk-yrityksiin, joissa työmahdollisuuksia voisi olla tarjolla, sillä kolme neljästä uudesta työpaikasta syntyy tällä hetkellä pk-yrityksissä.

Muutosturva keskimääräisellä kuukausipalkalla turvaa jokaiselle irtisanotulle henkilökohtaisen investoinnin uuden työelämätulevaisuuden rakentamiseen. Tämä pitää meidät kaikki liikkeessä!

-- --

Uudistettu muutosturvalaki astuu voimaan 1.1.2017. Uudistuksen myötä työnantajan on tarjottava irtisanotulle oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen.

Tarjoamme kattavasti outplacement-palveluita ja uudelleensijoittumisvalmennuksia yrityksille tukemaan irtisanotun henkilöstön uudelleentyöllistymistä.

-- --

henkilöstövalmennus

 

Lue lisää: Yksityisen palvelun hyödyntäminen julkisessa työnvälityksessä -tutkimus (TEM 2016)

Lue Opteamin blogista myös:

Voiko yksityinen työnvälitys auttaa työllistymään paremmin kuin julkinen? >>

 

 

Jaana Kaarela

Jaana Kaarela

jaana.kaarela@opteam.fi

johtaja, asiantuntijapalvelut
Opteam
puh. 040 557 5866

Näytä kaikki kirjoitukset »


Tilaa blogikirjoitukset