Opteam Professi: Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset

10.2.2017    Aiheet: Ammatillinen kuntoutus, Työkykyjohtaminen, Ajankohtaista

Systemaattinen kehittämistyö ja asiakasaktiivisuus paransivat Opteamin ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Opteamin ammatillisen kuntoutuksen palvelu Opteam Professi toteuttaa vuosittain puhelimitse kyselyn, jonka tulosten perusteella arvioidaan Opteam Professi -palveluiden vaikuttavuutta. Otannassa olivat mukana kaikki vuoden 2015 aikana päättyneet työeläkeyhtiöiden toimeksiannosta toteutetut kuntoutusprosessit. Kysely toteutettiin puhelimitse syys-lokakuun 2016 aikana ja se tavoitti 87 henkilöä/työeläkekuntoutujaa (N=139). 

71,3 % on työmarkkinoiden käytettävissä palvelun päätyttyä!

Tulos on hienosti parantunut edellisen vuoden vastaavasta otannasta. Tavoitetuista 71,3 %, eli 62 henkilöä, oli työmarkkinoiden käytettävissä joko työssä, opiskelemassa tai työttöminä työnhakijoina. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 64 %.  

”Systemaattinen kehitystyömme näkyy parantuneissa tuloksissa ja olemme luoneet uusia innovatiivisia työmenetelmiä kuntoutusprosessien tueksi. Onnistumiseemme vaikuttavat keskeisesti myös ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoidemme laaja-alainen osaaminen motivaatio- ja ratkaisukeskeisissä valmennuksissa sekä yritysyhteyksien kautta syntynyt vahva tietoisuus työmarkkinamuutoksista", sanoo Opteamin työkykyjohtamisen palveluista vastaava johtaja Jaana Kaarela.

”Olemme panostaneet merkittävästi osaamisen vahvistamiseen niin kuntoutuksen tietopuolen, kuin henkilöasiakkaan ohjauksenkin näkökulmasta. Kokemuksemme mukaan onnistumisessa on ratkaisevaa kuntoutujan oma motivaatio ja työelämäorientoituneisuus. Työelämäidentiteetti vahvistuu ja voimavarat lisääntyvät nopeasti esimerkiksi onnistuneissa työkokeiluissa. Kiinnostuksen kohde ja kateissa oleva motivaatio löytyvät useimmiten tiiviissä ohjausprosessissa”, jatkaa Opteamin työkykyjohtamisen palveluiden asiakkuusjohtaja Sanna Salminen.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oli otannasta kaikkiaan yhteensä viisi kuntoutujaa, joista kolme oli syntynyt vuosina 1950–1959. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia oli koko otannasta 5,7 %. Loput otannassa mukana olleista henkilöistä olivat joko osa-työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai sairauslomalla. Vuonna 1980 ja tämän jälkeen syntyneiden osalta otannassa mukana olleista (N= 16) vain kaksi henkilöä ei ollut työmarkkinoiden käytettävissä.

Työhön paluun polku yhä useammin kouluttautumalla uuteen ammattiin?

Tavoitetuista henkilöistä 39,1 % eli 34 henkilöä on opiskelemassa ja työhön paluu terveydentilan kannalta sopivampaan tehtävään tapahtuu opiskellen uusi ammatti tai lisäkouluttautumalla.

Sanna arvioi tulosta: ”Nykyisessä työmarkkinatilanteessa kilpaillaan osaamisella työpaikoista. Osaaminen vanhenee yhä kiivaammassa tahdissa ja jatkuvasti syntyy uusia ammatteja. Suorittava työ on usein fyysistä ja työmarkkinoilta on lähes kadonnut ”avustava toimistotyyppinen istumatyö”. Yhä useamman kuntoutujan työhön paluun polku nykymarkkinatilanteessa fyysisesti kevyempiin tehtäviin tulee edellyttämään uudelleen kouluttautumista uuteen ammattiin tai osaamisen päivittämistä uudenlaisin koulutusmuodoin”.

Kiitämme lämpimästi luottamuksesta Opteam Professi -palveluita kohtaan ja uskomme vahvasti yhteistyöllä saavutettavan entistä arvokkaampia ja pysyvämpiä tuloksia kuntoutuksen kentässä.

OPTEAM PROFESSI: VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TULOKSET

 Kysy lisätietoja:

Sanna-Salminen-Opteam.png

Sanna Salminen

asiakkuusjohtaja, työkykyjohtamisen palvelut

p. 050 599 3671

sanna.salminen@opteam.fi

LUE LISÄÄ AMMATILLISESTA KUNTOUTUKSESTA

TUTUSTU TYÖKYKYJOHTAMISEN PALVELUIHIMME