Parempi esimiestyöskentely – parempi tulos ja mieli

4.9.2015    Aiheet: Johtaminen, Referenssi, Ajankohtaista

”Hektinen työtempo aiheutti aikaisemmin sen, että minut koettiin ajoittain ylpeäksi ja kiireen keskellä jopa ylimieliseksi. Minun aikakäsitykseni vaikutti myös alaisiini negatiivisesti”, paljastaa Suomen Telecenterin henkilöstöjohtaja Linda Asikainen käytöksestään ennen Insights Discovery -valmennusta.

Suomen Telecenter, yksi johtavista telemarkkinoinnin tarjoajista Suomessa, on jo vuonna 2009 aloittanut parempaan esimiestyöhön ja vuorovaikutukseen tähtäävän Insights Discovery -valmennusmenetelmän hyödyntämisen. Telemarkkinointi, eli puhelinmarkkinointi, on vaikea laji ja vaatii myyjiltä paljon jaksamista. Alalla on myös paljon eritaustaisia henkilöitä, jolloin johtamisen tavat punnitaan aivan erityisen tarkasti.

”Insights Discovery -menetelmään kuuluvan itsearvioinnin jälkeen, kaikki avainhenkilöt jakoivat saamansa profiilianalyysin toisten kanssa. Merkitsimme toistemme profiileihin omat kokemuksemme profiloidusta henkilöstä. Oman profiilianalyysin mukaan minut nähdään nopeatempoisena ja ajoittain kärsimättömänä henkilönä, jonka ilmeetkin saatetaan kokea ylimielisyyden merkiksi”, Asikainen selittää. ”Suuri shokki oli, että kollegani yhtyivät analyysiin, vaikka en todellakaan koe väheksyväni muita ihmisiä tai heidän tapaansa tehdä töitä.”

”Oma käyttäytymisemme vaikutti laskevasti myyntituloksiin – Siispä aloitimme muutoksen itsestämme.”

Kaikki Suomen Telecenterin avainhenkilöt havahtuivat ymmärtämään, että heidän oma käyttäytymisensä ja myös kehonkieli vaikuttivat ympärillä oleviin ihmisiin joko kannustavasti tai vähemmän kannustavasti.

Linda Asikainen päätti muuttaa käyttäytymistään ja sitä kautta esimiestyötään.

”Minä rupesin opettelemaan kärsivällisyyttä ja ihmisten kuuntelemista aivan uudella tavalla. Aikaisemmin esimerkiksi hitaasti puhuva ja toimiva alainen oli ärsyttänyt minua, jonka seurauksena tiedostamatta puskin asioita liikaa. Se vuorostaan aiheutti negatiivisen reaktion henkilössä, koska hän halusi sekä enemmän tietoa että aikaa sen pureskelemiseen. Nyt pyrin kuuntelemaan paremmin ja loppuun asti ihmisten mielipiteitä ja antamaan heille aikaa argumentointiin ja päätöksen tekoon. Yritän myös kysyä enemmän, koska todella haluan ymmärtää eri asioiden motiivit.”

Mindfulness-menetelmästä apua stressinhallintaan

Insights Discovery -valmennuksia on järjestetty myös uusille esimiehille heidän tullessaan taloon. Sen lisäksi Suomen Telecenterin avainhenkilöt ovat ottaneet osaa Opteamin Mindfulness-valmennukseen, jonka tavoitteena on ollut aivojen huoltaminen ja löytää eri tapoja lieventää omaa stressiään.

”Olemme todenneet, että aiheutamme haittaa sekä itsellemme että muille kun stressi saa ylivallan. Mindfulness -menetelmän kautta olemme löytäneet itsellemme sopivia tapoja hillitä stressitunnettamme. Saatan ottaa pienen irtioton painetta aiheuttavasta asiasta kävelemällä toiseen huoneeseen tai lähden vaikka lenkille, jos siihen on mahdollisuus.”

valmennus

Valmennukseen osallistujien keskuudessa on luotu sparrauspareja, joissa henkilöiden vahvuudet ja heikkoudet täydentävät toisiaan ja jotka pareina etsivät irtiottoratkaisuja stressiin. Myös kotitehtävien avulla pyritään löytämään vastauksia stressinhallintaan.

 ”Ihminen, tunne itsesi! Se on kaiken elämänviisauden alku” – Sokrates, 400 v eKr.

Yhdessä Insights Discovery- ja Mindfulness-menetelmistä saadut oivallukset tukevat kaikkia esimiehiä ymmärtämään itseään paremmin ja tekemään itsensä kanssa töitä, jotta voisivat yksilölähtöisemmin johtaa alaisiaan.

”Olemme esimerkiksi huomanneet, että ”paniikkireaktiot” jonkun kuukauden laskevista myyntituloista ovat vähentyneet ja pystymme antamaan itsellemme aikaa tehdä hyvin motivoituja päätöksiä asian korjaamiseksi. Parempi esimiestyöskentely on myös johtanut siihen, että henkilökunnan pysyvyys on entistä parempi.”

Sokrateksen sanat 400 vuotta eKr. ovat tänäänkin totta: ”Ihminen, tunne itsesi! Se on kaiken elämänviisauden alku.”

Lue lisää Insights Discovery -kehittämisjärjestelmästä >>

Kuva: Aslak Junttu