Rekrytointitilanteiden 5 tärkeää kysymystä

17.11.2015    Aiheet: Cresco, Rekrytointi, Ajankohtaista

Selvittämällä nämä 5 asiaa rekrytoinnissa ennakoit, miten työntekijä onnistuu tehtävässään.

Kun rekrytoit mahdollisia uusia työntekijöitä tiedät varmasti, että heidän koulutus ja kokemus on selvitettävä. Mutta on paljon muitakin asioita, jotka vaikuttavat työntekijän onnistumiseen työtehtävässään. Kaikkia asioita ei voi selvittää haastatteluiden avulla, ajoittain tarvitaan myös psykologisia arviointimenetelmiä ja siihen Opteam tarjoaa apua.

Alla rekrytointitilanteiden 5 tärkeää kysymystä, jotka on hyvä muistaa kun haastattelet potentiaalisia työntekijöitä ja arvioit heidän mahdollisuutta onnistua tarjoamassasi työtehtävässä.

1. Onko hakijalla oikea asenne ja hyvä työmotivaatio?

Tulevan työntekijän työnteon asenne ja motivaatio tehtävää kohtaan ennakoivat parhaiten henkilön onnistumista tehtävässään.
Työntekoon kohdistuvaa asennetta voi valaista esimerkiksi hakijan aikaisempi työhistoria. Jos henkilö on tehnyt paljon erilaisia työtehtäviä, se saattaa olla merkki siitä, että työn tekeminen on tärkeämpää kuin tittelit. Toisaalta se voi myös tarkoittaa, että henkilön suunta ja motivaatio on ollut kateissa. Varmista kummasta on kyse.

On myös hyvä keskustella haastateltavan kanssa miten hän säilyttää työmotivaationsa, kun kaikki ei menekään aivan suunnitelmien mukaan.

2. Sopiiko hakija yrityksen kulttuuriin ja sen arvoihin?

Olipa työntekijä miten kova ammattilainen tahansa, hänen pitäisi mukavasti sujahtaa työyhteisöön ja tiimin työtapaan. Yhteensopivuus yrityksen kulttuurin kanssa on tärkeää. Jos et osaa määritellä yrityksen kulttuuria hakijalle, jututa viimeiseksi yhteisöön palkattuja henkilöitä. He osaavat määritellä esimerkiksi miten yrityksessä sallitaan tai vaaditaan työntekijöiltä itseohjautuvuutta. Tämän jälkeen sinäkin pystyt paremmin kertomaan hakijalle millaiset arvot yrityksessä vallitsee ja hänen reaktioistaan vetää johtopäätöksiä hänen sopivuudestaan yritykseenne.

3. Miten hyvin hakija kestää stressiä?

Jokainen meistä tuntee joskus stressiä. Pyri selvittämään miten hakija kestää painetta esimerkiksi tiedustelemalla millaisissa stressaavissa tilanteissa henkilö on ollut, miten hän niissä on toiminut, miten ne ovat päättyneet ja miten hän mielestään hoiti tilanteet. Vastausten pohjalta voit arvioida miten hänen paineensietokykynsä mahdollisesti heijastuu hänen työpanokseensa teidän yrityksessänne.

4. Haluaako ja pystyykö hakija oppimaan uutta?

Kaikkien tehtävien hoitaminen vaatii digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa jatkuvaa tietojen päivittämistä ja uusien työtapojen ja -kalujen oppimista.
Tiedustelemalla esimerkiksi mitä tietoa tai asioita hakija ei koe hallitsevansa riittävän hyvin ja mitä hän seuraavaksi haluaisi oppia, antaa osviittaa henkilön halusta ja kiinnostuksesta kouluttautua ja parantaa omaa osaamistaan ja siis hoitamaan tehtäviään tulevaisuudessakin hyvin.

5. Sopisiko hakija tulevaisuudessa muihinkin tehtäviin yrityksen sisällä?

Kun yritykseen haetaan uutta työntekijää tiettyyn tehtävään, työnantajan on samanaikaisesti hyvä miettiä miltä henkilön urapolku yrityksen sisällä voisi näyttää. Mihin suuntaan henkilö voisi kehittyä, miten hänen rooliaan voisi laajentaa ajan myötä tai kun tilanteet mahdollisesti yrityksen sisällä muuttuvat. Kysymykset henkilön tulevaisuuden tavoitteista antaa rekrytoijalle tietoa, jonka pohjalta voi suunnitella yrityksen henkilöstön kehitystä laajemminkin.

TUTUSTU REKRYTOINTIPALVELUIHIMME

Lue Opteamin blogista:

8 myyttiä henkilöarvioinnista, osa 1/2 >>

Työnantajamielikuva ratkaisee rekrytoinnissa >>

Lilli Sundvik

Lilli Sundvik

lilli.sundvik@cresco.fi

Johtaja, organisaatiopsykologi, PsT
Psykologitoimisto Cresco
Puh. 050 5110 822

Näytä kaikki kirjoitukset »


Tilaa blogikirjoitukset