Blogi ja ajankohtaista | Muutos

Työelämän ja henkilöstöalan näkökulmat ja uusimmat tuulet Opteamin asiantuntijoiden kynästä.

Oikein valittu sopeuttamispalvelu viestittää henkilöstölle välittämisestä

Useat suuret yritykset ovat vapaaehtoisesti tarjonneet irtisanottavalle henkilöstölle erilaisia työllistämistä edistäviä palveluja viime vuosina. Vastuullisten edelläkävijäyritysten irtisanotut...

Lue lisää

Muutoksen avaimet: ihmiset, osaaminen ja rakenne

Kun organisaatiossa tehdään isoja muutoksia, johdon on aika raivata kalenteriinsa tilaa ihmisten kanssa olemiselle.

Lue lisää

Työnhakuvalmennus auttaa sekä yksilöä että yhteiskuntaa /// muutosturva

Muutosturvan tuoma oikeus työllistymistä tukevaan valmennukseen tulee voimaan vuodenvaihteessa. Tämä on sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta mainio muutos: tutkimusten mukaan...

Lue lisää

Case study: Työelämä muuttuu – miltä se tuntuu?

On toista puhua työn muutoksesta kuin elää sitä omana todellisuutenaan. On toista kannustaa ja vaatia tarttumaan eripituisiin töihin sen sijaan, että itse toimisi niin. On toista puhua opiskelun...

Lue lisää

Resilienssi – työkalu jatkuvaan muutokseen sopeutumiseen

Tuotantoennusteet muuttuvat jatkuvasti ja tuotannonsuunnitelmaa tulee muuttaa usean kerran viikossa. Kollega saa uuden työpaikan ja tontillesi ilmestyy kasa uusia tehtäviä, jotka tulisi omaksua...

Lue lisää

Miten työelämän monimutkaisuudesta luodaan mahdollisuuksia

Keneltäkään ei ole voinut jäädä huomaamatta, että työelämä on murroksessa. Media puhuu aiheesta jatkuvasti ja se on koskettanut jokaista meitä. Työn kompleksisuuden lisääntyminen on yksi työn...

Lue lisää

”Jatkuva toimintaympäristön muutos innostaa meitä kehittymään”

Psykologitoimisto Crescon toimitusjohtaja Lilli Sundvik, joka alkaa johtaa Opteamin psykologisia palveluita, on onnellinen nainen. Hän puhkuu intoa, kun aloitamme keskustelun, jonka aikana on...

Lue lisää