Työelämä muuttuu – miltä se tuntuu luovan työn tekijästä?

11.4.2017    Aiheet: Luova, Työelämä, Ajankohtaista

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran teettämä ja yhteistyössä henkilöstöpalveluyritys Opteamin, uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsingin ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa toteutettu selvitystyö: ”Ihanaa, kamalaa ja siltä väliltä. Työelämä muuttuu – miltä se tuntuu” julkistettiin 11.4. tiistaina. Selvityksen vastaajat työskentelevät suurimmaksi osaksi muotoilu- ja viestintäalalla, mutta selvitystyön tulosten voidaan nähdä kertovan laajemmin koko luovan alan työntekijöiden haasteista tällä hetkellä: miten puhua töitä itselle ja tulla työllä toimeen? Miten vakuuttaa työnantajat palkkaamaan luovan alan tekijöitä ja toisaalta mistä nuo työt tekijöilleen löytyvät? Onko luovan alan töitä edes Suomessa?

JÄNNÄÄ PÄTKÄÄ VAI VÄLJÄÄ VAKITUISTA

Selvitystyötä johtaneen Kirsi Juvan mukaan selvityksen perusteella voidaan puhua sitkeistä luovijoista, joita ei leimaa sen enempää mieletön polte kuin totaalinen epätoivo työelämää kohtaan. Selvitykseen osallistuneilla vastaajilla oli monilla kokemusta sekä vakituisista työsuhteista että esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä toimimisesta.

Monelle luovan alan työntekijälle vakituinen työ edustaa pysyvyyttä, mutta jossain määrin myös omaa luovuuden tyrehtymisen pelkoa. Toisaalta pätkätyöt ja jatkuva epävarmuudessa eläminen koetaan haastavaksi ja työhistorian rikkonaisuuden nähdään vaikuttavan työnantajien ja rekrytoivien henkilöiden, eli niin sanottujen portinvartijoiden suhtautumiseen luoviin työnhakijoihin.

työelämä

MILTÄ TYÖELÄMÄ TUNTUU

”Tiedostamme työelämän trendit, mutta puhe työelämästä käydään usein makrotasolla ja lopulta meillä on hyvin vähän tietoa siitä, miten työntekijät nämä muutokset ja ilmiöt kokevat. Tässä raportissa luovan alan työntekijät, erityisesti muotoilijat ja viestinnän parissa toimivat avasivat nimenomaan sitä, miltä työelämä heistä tuntuu”, Juva kertoi tutkimuksen taustoista.

”Luovan alan työntekijät uskovat omiin kykyihinsä ja pääsääntöisesti suhtautuvat optimistisesti tulevaisuuteen, mutta ihmettelevät myös, miksi työelämä peräänkuuluttaa luovien työntekijöiden panosta, jos yrityksissä rekrytointia ohjaavat silti konservatiiviset ajatusmallit.”

MIKÄ OHJAA REKRYTOINTIPÄÄTÖKSIÄ?

Juvan mukaan luovan alan osaajien huoli työnantajien ennakkoluuloista ei ole aiheeton, sillä tutkimukseen haastatellut työnantajapuolen edustajat myönsivät suoraan, että huolimatta kiinnostuksestaan esimerkiksi muotoiluosaamista kohtaan, rekrytointipäätöksissä tämä ei välttämättä näy. Tämä on huomattu myös Opteam Luovassa:

”Yritykset tunnistavat, että maailma on muuttumassa. Moni asiakas puhuu jo siitä, kuinka tulevaisuudessa työnteon muodot ovat yhä moninaisemmat ja isotkin yritykset johtavat itsenäisten osaajien verkostoa. Arkipäivä ohjaa kuitenkin ratkaisuja niin, että moni pitää yhä kiinni vanhoista toimintatavoista. Virherekrytointi tulee kalliiksi, ja siksi on helpointa pelata varman päälle palkkaamalla joku, jolla on jo kokemusta samanlaisesta tehtävästä. On kiire ja tarve saada investoinnit – myös rekrytointi – tuottamaan mahdollisimman nopeasti, joten aivan uudenlaisen tehtävän luominen ja sen istuttaminen organisaatioon tuntuu helposti vievän liikaa aikaa. Usein on niinkin, että on turha palkata yhtä uudenlaista tekijää, ellei samalla tehdä muutoksia muuhunkin toimintaan, jopa koko kulttuuriin. Meidän yksi tehtävämme on tukea asiakkaita myös tällaisessa riskinotossa, jota uuteen hyppääminen aina sisältää”, Opteam Luovan asiakkuusjohtaja Elina Yrjölä toteaa.  

Yrjölällä on pitkä kokemus media-alalla toimimisesta niin yrittäjänä kuin isojen mediatalojen palveluksessa ja hän näkee, että ajattelutavan päivitystä kaivataan sekä yritysten että tekijöiden suunnalta.

 

OPTEAM LUOVA yhdistää

Juvan mukaan juuri Opteam Luovan kaltaiset toimijat voivat madaltaa kynnystä työnantajan ja työntekijän kohtaamiselle ja auttaa heitä tutustumaan toisiinsa. Tutkimuksessa Opteam Luova sai vastaajilta kiitosta ja sen koettiin helpottavan yhteyden syntymistä työnantajan ja luovan osaajan välillä.

Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinäsen mukaan yhteyden syntymistä edesauttaa lisäksi se, että luovan alan tekijät pystyvät määrittelemään entistä paremmin oman osaamisensa ja soveltamaan sitä joustavasti eri aloille. Tämä vaatii uudenlaista työelämän tukea, jonka kehittäminen on Ornamolle muotoilualan toimialajärjestönä keskeistä.

Muotoilutyön uuden muodot -pilottihanke oli Ornamolta uusia aluevaltaus muuttuviin työmarkkinoihin, joiden pelisääntöihin haluamme myös jatkossa olla etujoukoissa vaikuttamassa”, Heinänen sanoo.

Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmasen mukaan Opteam Luova edustaa aikamatkaa työn tulevaisuuteen. Ensinnäkin luovuutta korostaville työtehtäville tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää, kun robotit tekevät suurimman osan suorittavasta työstä ja ihmisille jää nimenomaan luova työ moninaisine variaatioineen. Toisekseen koko erilaisten työntekomuotojen kirjo on läsnä Opteam Luovassa. Työtä voidaan tarjota perinteisessä työsuhteessa, mutta sitä täydentävät vuokratyöt, freelancerit ja yrittäjänä tehtävät toimeksiannot. Kaikki kokemukset Opteam Luovan rakentamisessa on hyödynnettävissä kaikille muillekin toimialoille, Luovassa muutos on vain jo tapahtunut.

”Selvitys on avannut mielestämme mielenkiintoisella tavalla luovan alan tekijöiden tuntemuksia uutta työelämää kohtaan ja johtanut meille näkymän myös aivan uudenlaiseen työn tulevaisuuteen: erilainen osaaminen, tässä tapauksessa luova osaaminen voidaan valjastaa organisaatioiden käyttöön, kun haemme haasteisiin ratkaisuja niin rekrytoinnin, resurssoinnin tai esimerkiksi muutosjohtamisen keinoin. Opteam Luovassa haluamme nähdä, että työelämä voi tuntua tulevaisuudessakin ihanalta, jos haluamme rohkeasti käynnistää arvostavan muutoksen myös siellä, missä siihen ei välttämättä vielä uskota”, Opteamin asiantuntijapalveluiden johtaja Jaana Kaarela kiteyttää.

 

Lisätiedot:

Minna Vanhala-Harmanen
toimitusjohtaja, Opteam
minna.vanhala-harmanen@opteam.fi
p. +358 400 511 786

Jaana Kaarela
johtaja, Opteam asiantuntijapalvelut
jaana.kaarela@opteam.fi
p. +358 40 557 5866

Salla Heinänen
toiminnanjohtaja, Ornamo
salla.heinanen@ornamo.fi

 

Sitran teettämän selvitystyön suunnitteli ja toteutti Kirsi Juva Työparitoimisto Como Helsingistä ja tulosten analysointiin tukea antoi Minna Ruckenstein Helsingin yliopistosta. Selvityksen aineisto kerättiin syksyn 2016 aikana. Selvityksen kahteen kyselyyn vastasi lähes 400 luovaa työtä tekevää tai etsivää henkilöä. Kyselyt toteutettiin yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa. Kyselyjen lisäksi selvitystyötä varten haastateltiin vajaata kymmentä Opteam Luovan kautta työtä tekevää tai sen kautta tekijöitä hankkivaa työn- ja toimeksiantajaa. Luovilla osaajilla tässä raportissa tarkoitetaan markkinointi-, media-, muotoilu- ja viestintäalan töitä tekeviä tai niiltä töitä hakevia ihmisiä. 

Tutustu tarkemmin Sitran sivuilla:

LATAA RAPORTTI

LUE LISÄÄ SELVITYKSESTÄ

Opteam Luova on henkilöstöpalveluyritys Opteamin luovien alojen työntekijöille ja -antajille tarkoitettu kohtaamispaikka:

TUTUSTU OPTEAM LUOVAAN

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on vuonna 1911 perustettu muotoilualan asiantuntijajärjestö. Ornamo kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa.
TUTUSTU ORNAMOON

 

Liity Opteam Luovan uutiskirjeen tilaajaksi ja saat mm. aina viimeisimmän tiedon tulevista luovan alan tilaisuuksistamme:

TILAA OPTEAM LUOVAN UUTISKIRJE