Uudelleensijoittumisvalmennus

Uudelleensijoittumisvalmennuksesta vertaistukea ja työnhakutaitoja

21.11.2017    Aiheet: Blogi, Muutosturva, Outplacement

”Olen edelleen shokissa, en ymmärrä, miksi näin tapahtui juuri minulle…”. Näin kuvaili tuntemuksiaan uudelleensijoittumisvalmennusasiakkaani, joka irtisanomisen seurauksena joutui jättämään työpaikkansa yli kymmenen vuoden työsuhteen jälkeen. Katkeamatonta työhistoriaa oli takana useamman vuosikymmenen verran, siirtymät työpaikasta toiseen olivat aina käyneet helposti. Nyt vastassa oli pitkän työuran jälkeen ensimmäistä kertaa työttömyys, mikä aiheutti mieleen ison myllerryksen, häpeänkin tunteita.

Uudelleensijoittumisvalmennuksessa käännetään katse uuteen suuntaan

Kohtaamani asiakkaat ovat juuri saattaneet kuulla menettävänsä työnsä tai työttömyyttä voi olla takana jo muutamia kuukausia. Uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukseen osallistumista ja katseen kääntämistä tulevaan voi olla vaikea ajatella heti irtisanomisen tai lyhyen työttömyysjakson jälkeen. Irtisanomistilanteessa tarttuminen työnantajan (Uudistunut muutosturvalaki velvoittaa työnantajia tarjoamaan uudelleentyöllistymistä tukevaa valmennusta tai koulutusta irtisanomistilanteissa tietyin edellytyksin) tai TE-palveluiden tarjoamaan uudelleensijoittamisvalmennukseen ei välttämättä tunnu motivoivalta juuri sillä hetkellä, kun oma työttömyys usein yllättäenkin konkretisoituu.

Tilanne on vieras ja olo voi tuntua avuttomalta, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Tässä kohtaa valmennukseen osallistuminen auttaa eteenpäin; lähdetään yhdessä purkamaan ja pohtimaan tilannetta.

Ajastusten tuulettamista ja korvaamatonta vertaistukea

Valmennuksessa pysähdytään hetkeksi kuulostelemaan tuntemuksia juuri tässä hetkessä; mitä ajatuksia muutos on aiheuttanut, millaiseksi voimavarat ja motivaatio juuri sillä hetkellä koetaan. Pysähtyminen ja ajatusten vaihtaminen valmentajan kanssa auttaa muutoksen käsittelyä ja ajatusten kirkastumista.

Ryhmävalmennuksissa kokemusten ja ajatusten vaihtaminen lisäksi muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa antaa arvokasta vertaistukea – muutkin ovat samassa tilanteessa kanssani, en ole yksin, vaan saan ryhmästä apua ja tukea.

Oivallusten kautta uutta itseluottamusta

Usein ajatusten ja tuntemusten tuulettamisen jälkeen on aika kääntää katse tähän hetkeen ja tulevaan. Tässä hetkessä katsotaan hetkeksi myös taaksepäin; mitä kaikkea matkan varrella on opittu, mistä oma osaaminen ja oman asiantuntijuuden muodostavat tiedot ja taidot koostuvat sekä mitä toiveita tulevaisuuteen sisältyy.

Valmennuksessa asiakkailleni tulee vahvojakin oivalluksia siitä, ettei minussa ole mitään vikaa; itseluottamus kasvaa takaisin siihen, että on ollut ja on jatkossakin hyvä ja osaava työntekijä.

Päivitetyt työnhakutaidot tuovat varmuutta

Osaamisen ja motivaation kartoittamisen jälkeen valmennuksissa pureudutaan työmarkkinatilanteeseen sekä siihen, miten uutta työtä on kannattavaa hakea. Valmennuksissa käydään kattavasti läpi työnhakuun liittyviä asioita, kuten miten tehdä myyvä CV, mistä piilossa olevat työmahdollisuudet löytyvät, ja miten tuoda esiin oma osaaminen ja motivaatio työhaastattelutilanteessa.

Erityisesti asiakkaat kiittävät valmennuksissa saamastaan varmuudesta siihen, että tietää mitä seuraavaksi pitää tehdä ja miten. Itseluottamus omaa osaamista ja kykyjä kohtaan on lujempi. Jotkut kertovat, että valmennusprosessin edetessä uusi tulevaisuus moninaisine mahdollisuuksineen tuntuukin jo innostavalta ja kiehtovalta.

Työnhakutaitojen sekä paremman itsetunnon siivittämänä ponnistamme valmennuksessa yhdessä kohti uusia tuulia!

 -- --

muutosturva

Heidi Tähtinen

Heidi Tähtinen

heidi.tahtinen@opteam.fi

Uudelleensijoittumisvalmentaja, konsultti

Näytä kaikki kirjoitukset »


Tilaa blogikirjoitukset