opteam_refe-010-web.jpg

Valmennuspalvelut vahvistavat positiivista vuorovaikutusta

19.6.2017    Aiheet: Henkilöstön kehittäminen, Referenssi, Ajankohtaista


Kaarinan kaupungin ruokapalveluilla on ollut tapana pitää henkilöstön kehittämispäivä aina keväisin. Vuonna 2016 teemaksi valikoitui vuorovaikutuksen kehittäminen ruokahuollon esimiehen Heidi Pajun näkemyksen sekä työhyvinvointikyselyn perusteella. Opteam valikoitui valmentajatahoksi tarjoamalla asiakkaan tarpeisiin sopivan valmennuskokonaisuuden.

Henkilöstövalmennuspalvelu toteutettiin kaikille yksiköille sisältäen sekä esimiehiä että työntekijöitä. Valmennuksessa käsiteltiin ihmisten kommunikaatiota hyvinä ja huonoina päivinä. Ensimmäisten valmennusten jälkeen syvennyttiin vielä esimiesten kanssa tunnistamaan omaa tapaa toimia esimiehenä sekä erilaisten ihmisten johtamista.

HeidiPajuKaarina.
Heidi Paju, ruokapalvelupäällikkö | Kuvaaja: Jere Satamo

Käytännönläheisyyttä ja konkretiaa


Opteamin valmennustapa sai Pajulta kiitosta sen positiivisuudesta ja tavasta tuoda tärkeät asiat esiin havainnollistavien harjoitteiden kautta. Käytännönläheisyyttä pidettiin tärkeänä oppimien viemisessä arjen tilanteisiin, ja valmennuksesta saatu huonetaulu on aktiivisesti muistuttamassa, miten erilaisten ihmisten kanssa tulisi kommunikoida.

”Meillä kaikilla on työpaikalla hyviä ja huonoja päiviä. Tärkeintä onkin, että kollegat tunnistavat toistensa tunnetilat ja pystyvät antamaan tukea. Valmennuksesta saatu konkreettinen henkilöprofiili on ollut kaikilla työntekijöillämme kovassa käytössä myös valmennuksen jälkeen käytännön esimiestilanteista aina kahvipöytäkeskusteluihin. Ja olihan tämä profiili ihan kiva viedä myös kotiin luettavaksi”, Paju lisää.

avoimen kommunikaation kulttuuri


Opteamin konsultin kommentti - Johanna Eskola:

"Kaarinan ruokahuollon valmennuksen parhaana antina oli päästä näkemään, kuinka osallistujat oppivat arvostamaan ihmisten erilaisuutta jo saman päivän aikana. Kaarinassa oltiin hyvin avoimia oppimaan sekä itsestä että ympärillä olevista ihmisistäkin. Heidän organisaatiokulttuurinsa on hyvin avoin – vaikeitakin asioita uskalletaan nostaa esiin, ja kehitystä viedään avoimesti eteenpäin.

Tällainen kulttuuri on aina valmentajalle mahtava lähtötilanne, joka mahdollistaa myös organisaation kehittymisen. Kaarinan ruokahuollon valmennus myös osoitti, kuinka hyvin Insights Discovery soveltuu työkaluksi erilaisiin työyhteisöihin. Tekivät ihmiset sitten töitä ruuan valmistamisen tai työvuorolistasuunnittelun parissa, kaikki lopulta johtaa kuitenkin ihmisten välisen kommunikaation laatuun."

OTA YHTEYTTÄ HR-ASIANTUNTIJOIHIMMEhenkilöstövalmennus