Yhteinen vuorovaikutuksen kieli auttaa saavuttamaan yhteiset tavoitteet

18.5.2015    Aiheet: Ajankohtaista

Vuonna 2014 Raision Pohjois-Euroopan Välipalat -yksikön johtoryhmä päätti haastattelututkimuksen pohjalta aloittaa 7 kohdan kehitysohjelman, jonka yksi painopistealue oli verkostojen hallinta. Johto toivoi löytävänsä tapoja, jolla parannettaisiin entisestään henkilöstön vuorovaikutustaitoja ja tehostettaisiin sekä yksittäisten ihmisten että eri ryhmien yhteistyötä. Lopputavoitteena oli auttaa henkilökuntaa tehokkaammin saavuttamaan yrityksen yhteiset tavoitteet.

”Insights Discovery -valmennusmenetelmä tuntui helpoimmalta sisäistää”

Johanna Jalava, Raision henkilöstöpäällikkö, sai tehtäväkseen etsiä valmentajatahon, joka voisi auttaa Raision henkilökuntaa tunnistamaan ja arvostamaan erilaisuutta työyhteisössä sekä ennen kaikkea löytämään vuorovaikutukseen yhteisen kielen.

”Etsittyäni vaihtoehtoja verkosta ja keskusteltuani muiden alalla toimivien kollegojen kanssa, löysin Opteamin Insights Discovery -menetelmän. Puntaroituamme monia eri vaihtoehtoja päädyimme Insights Discoveryyn, koska menetelmä tuntui helpoimmalta sisäistää ja prosessien lopussa saadut raportit vaikuttivat selkeimmiltä.”

Valmennuksesta konkreettinen työkalu ihmisten väliseen viestintään

Insights Discovery antaa konkreettisen työkalun ihmisten väliseen viestintään. Työntekijän täyttämän arviointilomakkeen pohjalta vastaaja saa yksityiskohtaisen profiiliraportin, jossa selvitetään millainen vastaajan viestimistyyli on ja miten se vaikuttaa henkilö- ja työsuhteisiin.

Menetelmässä henkilöt luokitellaan oman persoonallisen tyylin mukaan eri värikategorioihin. Esimerkiksi tulenpunaisissa ihmisissä on enemmän kilpailuhenkisyyttä ja päättäväisyyttä, kun taas ruohonvihreät työntekijät ovat kärsivällisiä ja rohkaisevia. Tyyppejä on 8 erilaista, mutta ihminen on harvoin puhtaasti ”yhden värin” ihminen. Värien avulla saadaan käsitys omasta tyylistä ja sen vaikutuksista muihin ihmisiin viestintätilanteissa ja pystytään paremmin työskentelemään yhteistä tavoitetta kohti.

”Arviointia seuranneissa valmennuksissa Raision työntekijät tekivät erilaisia harjoituksia sekä yksin että ryhmissä”, Jalava jatkaa. ”Valmennuksista saatiin käytännöllisiä työkaluja, jotka auttoivat meitä helpommin tunnistamaan ensin itsemme ja sen jälkeen erilaiset työskentelytavat ympärillämme. Myös työntekijöiden itsestään saamat laajat profiiliraportit olivat erittäin arvostettuja valmennettavien keskuudessa.”

Valmennuksen opit ovat jääneet elämään

Ensimmäisenä Insight Discovery -valmennukseen otti osaa johtoryhmä toukokuussa 2014. Johtoryhmässä pidettiin menetelmää erittäin käyttökelpoisena ja päätettiin nopeasti jalkauttaa se sekä toimihenkilöiden että tuotannon työntekijöiden keskuuteen. Kaiken kaikkiaan valmennukseen otti osaa noin 120 henkilöä kuuden kuukauden aikana.

”Workshopien jälkeen suuri osa osallistujista totesi valmennuksen olleen valtavan hyödyllinen. Sen vaikutukset näkyvät jokapäiväisessä työssä; miten ihmiset viestivät toisilleen ja miten annetaan palautetta”, Johanna Jalava toteaa valmennuksen jälkeen saaduista tuloksista.

Värityypitykset ovat jääneet elämään koska kaikki työntekijät on ”väritetty” ja Raisiolla on nyt vuorovaikutuksen yhteinen kieli, joka auttaa työntekijöitä ymmärtämään sekä itseään että toisiaan paremmin. Ja se luonnollisesti tehostaa sekä työn- että tuloksen tekoa.

Kiinnostuitko? Tutustu Insights Discovery -kehittämisjärjestelmään. Jätä yhteystietosi tai ota yhteyttä lähimpään Opteam-toimistoon.